• Ricardo   SERRÃO SANTOS  

Ricardo SERRÃO SANTOS : Lausunnot – varjovalmistelijana - Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi  
- AGRI_AD(2018)615417 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta  
- PECH_AD(2016)592195 -  
-
PECH