Iveta GRIGULE-PĒTERSE : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Työvaliokunnan jäsen
 • 16-10-2014 / 26-04-2015 : Sitoutumattomat
 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Zaļo un Zemnieku savienība (Latvia)

Puheenjohtaja 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Aluekehitysvaliokunta
 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) LV  
 

. – Balsoju PRET, jo ir jāstiprina ES robežas, jāsūta atpakaļ jau šobrīd nelikumīgi iebraukušie migranti, nevis jāveicina jauns migrācijas vilnis ar dalībvalstīm uzspiestām obligātajām uzņemšanas kvotām.

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (B8-0594/2017, B8-0595/2017) LV  
 

Balsoju PRET šo rezolūcijas priekšlikumu, jo Polijā šobrīd ir pietiekami korekta situācija un neuzskatu, ka būtu jāmētājas ar deklarācijām.

Terrorismin torjunta (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) LV  
 

Balsoju par, jo pēdējo gadu teroristiskie draudi apliecina, ka cīņai pret terorismu ir nepieciešama plašāka un stingrāka pieeja. Šis rezolūcijas priekšlikums paredz dalībvalstu ciešāku iesaisti un tiesību aktu izmaiņas, lai kriminālvajāšanu varētu sākt par plašāku darbību spektru, kas saistīts ar terorisma darbībām.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin