Aymeric CHAUPRADE : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Sitoutumattomat
 • 24-06-2015 / 09-11-2015 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen
 • 10-11-2015 / 17-04-2018 : Sitoutumattomat
 • 18-04-2018 / 01-07-2019 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 10-11-2015 : Front national (Ranska)
 • 11-11-2015 / 12-01-2016 : Droite Indépendante (Ranska)
 • 13-01-2016 / 01-07-2019 : Les Français Libres (Ranska)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 07-09-2015 / 01-05-2018 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-05-2018 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa
 • 10-09-2014 / 23-06-2015 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 10-09-2014 / 23-06-2015 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 12-03-2015 / 23-06-2015 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 25-06-2015 / 28-06-2015 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 29-06-2015 / 09-11-2015 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 23-04-2018 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto sokeiden ja näkövammaisten sijoittumiseen Euroopan työmarkkinoille  
- P8_DCL(2015)0058 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 06-01-2016
Kirjallinen kannanotto maailman kristittyjen joukkotuhon tunnustamiseen ja maailman kristittyihin kohdistuvan sorron ja syrjinnän vastaisen eurooppalaisen päivän käyttöön ottamiseen  
- P8_DCL(2015)0014 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Jättämispäivä : 27-04-2015
Raukeamispäivä : 27-07-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 112 - 28-07-2015

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista