Doru-Claudian FRUNZULICĂ : Etusivu 

Jäsen 

Kehitysvaliokunta 
Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa 
Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta 
Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Ulkoasiainvaliokunta 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta 
Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta 
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta 
Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Viimeaikainen toiminta 

Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista) (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot