• Nicola   DANTI  

Nicola DANTI : Lausunnot – varjovalmistelijana - Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta  
- INTA_AD(2019)630624 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta  
- IMCO_AD(2017)599723 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO aiheesta ”FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen”  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla  
- IMCO_AD(2016)583879 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta  
- INTA_AD(2016)583920 -  
-
INTA 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon( välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä unionin puolesta  
- INTA_AD(2015)569826 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta  
- IMCO_AD(2015)551771 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet  
- IMCO_AD(2015)546596 -  
-
IMCO