• Nicola   DANTI  

Nicola DANTI : Lausunnot – valmistelijana - Kahdeksas vaalikausi 

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta kehittämällä EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta  
- INTA_AD(2017)606055 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla  
- IMCO_AD(2017)599682 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin  
- IMCO_AD(2015)554925 -  
-
IMCO