Maria NOICHL : Etusivu 

Jäsen 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Kehitysvaliokunta 
Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot