Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Yhdistynyt kuningaskunta
  • syntynyt: 18. heinäkuuta 1971, Burnley

Puheenvuorot täysistunnossa

18

Vihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet (keskustelu)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

EU-asioiden oppiminen koulussa (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.14)

EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

11

MIETINTÖ EU:n alueiden ja kaupunkien roolista Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa

REGI
27-02-2018 A8-0045/2018

REPORT EU-asioiden oppimisesta koulussa

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

MIETINTÖ nuorten yrittäjyyden edistämisestä koulutuksen avulla

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

MIETINTÖ EU:n politiikkojen urbaanista ulottuvuudesta

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

MIETINTÖ Bolognan prosessin täytäntöönpanon seurannasta

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Lausunnot – valmistelijana

1

LAUSUNTO internet-yhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Lausunnot – varjovalmistelijana

21

LAUSUNTO kalastuslaivastojen hallinnoinnista syrjäisimmillä alueilla

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

LAUSUNTO vuosittaisesta kertomuksesta EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta 2015

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

LAUSUNTO vuosikertomuksesta 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

LAUSUNTO arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

LAUSUNTO investoinneista työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

LAUSUNTO talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 470–790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

LAUSUNTO monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

LAUSUNTO monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

13

Päätöslauselmaesitys tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen

23-11-2016 B8-1291/2016

Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta

19-10-2016 B8-1134/2016

Päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

01-06-2016 B8-0724/2016

Päätöslauselmaesitys korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa koskevista viimeaikaisista paljastuksista

08-06-2015 B8-0571/2015

Päätöslauselmaesitys ISIS/Da'esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta

27-04-2015 B8-0389/2015

Yhteinen päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

06-03-2015 B8-0238/2015

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto unionin itäisten alueiden strategisen Via Karpatia -liikennereitin rakentamiseen

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Rauennut

Tarkempia tietoja

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Jättämispäivä : 07-03-2016
Raukeamispäivä : 07-06-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 61 - 08-06-2016

Kirjallinen kannanotto EU:ssa olevaan Karpaattien alueeseen

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Rauennut

Tarkempia tietoja

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Jättämispäivä : 14-12-2015
Raukeamispäivä : 14-03-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 47 - 15-03-2016

Kirjallinen kannanotto demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen toiminnan vahvistamiseen Venezuelassa

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Rauennut

Tarkempia tietoja

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Jättämispäivä : 26-10-2015
Raukeamispäivä : 26-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 64 - 27-01-2016

Kirjalliset kysymykset

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Neuvosto

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Komissio

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Komissio

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Komissio

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Komissio

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Komissio

Suulliset kysymykset

3

Lisääntynyt terrorismin uhka

14-12-2015 O-000160/2015 Neuvosto

Pk-yritysten rahoituksensaanti

13-10-2015 O-000122/2015 Komissio

Vammaisten lasten ihmisoikeuksien loukkaaminen

08-12-2014 O-000093/2014 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

1

 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.