Paul BRANNEN : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 23-10-2016 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 14-07-2014 / 12-02-2017 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 13-02-2017 / 04-04-2017 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 08-07-2014 / 23-10-2016 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO uudesta kumppanuudesta elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamisesta  
- AGRI_AD(2016)575117 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa  
- AGRI_AD(2015)564944 -  
-
AGRI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista