Jane COLLINS : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Sitoutumattomat
 • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 16-01-2019 / 16-04-2019 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 15-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 16-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 28-08-2016 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 29-08-2016 / 18-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against allowing this legislative report to be negotiated among the EU institutions behind closed doors. UKIP believes that legislation should receive full scrutiny from Parliament and that Members should be able to table amendments to the report.

EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (hyväksyntä) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) EN  
 

. – UKIP voted against providing consent to this agreement. We do not support the development of EU foreign policy. New Zealand is a Commonwealth member and we look forward to reinvigorating the UK’s relationship with this country post Brexit. We are pleased to note the strong calls coming from New Zealand for increased trade links among Commonwealth nations.

EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) EN  
 

. – UKIP voted against this non-legislative and non-binding resolution. We do not support the development of EU foreign policy. New Zealand is a Commonwealth member and we look forward to reinvigorating the UK’s relationship with this country post Brexit. We are pleased to note the strong calls coming from New Zealand for increased trade links amongst Commonwealth nations.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista