• Theresa   GRIFFIN  

Theresa GRIFFIN : Lausunnot – varjovalmistelijana - Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO koulutuksesta digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset  
- ITRE_AD(2018)623921 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO eurooppalaisesta standardoinnista – asetuksen (EU) N:o 1025/2012 täytäntöönpano  
- ITRE_AD(2017)595594 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskevasta EU:n strategiasta  
- TRAN_AD(2016)583876 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO aiheesta ”Kohti Euroopan energiaunionia”  
- TRAN_AD(2015)554970 -  
-
TRAN