James CARVER : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Sitoutumattomat
 • 20-10-2014 / 27-05-2018 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 28-05-2018 / 09-01-2019 : Sitoutumattomat
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 27-05-2018 : United Kingdom Independence Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 28-05-2018 / 01-07-2019 : Independent (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Aluekehitysvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 02-10-2017 / 01-05-2018 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Varajäsen 

 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Aluekehitysvaliokunta
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I do not believe that parliamentary immunity should extend to matters which go beyond what is necessary to perform the mandate effectively. Nevertheless, I also believe that Parliament must follow its own Rules of Procedure and act impartially in accordance with the rules to ensure that all Members are treated in the same way when accused.

Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I do not believe that parliamentary immunity should extend to matters which go beyond what is necessary to perform the mandate effectively. Nevertheless, I also believe that Parliament must follow its own Rules of Procedure and act impartially in accordance with the rules to ensure that all Members are treated in the same way when accused.

Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I do not believe that parliamentary immunity should extend to matters which go beyond what is necessary to perform the mandate effectively. Nevertheless, I also believe that Parliament must follow its own Rules of Procedure and act impartially in accordance with the rules to ensure that all Members are treated in the same way when accused.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin