Bodil VALERO : Etusivu 

Jäsen 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Ulkoasiainvaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 
Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Yhteystiedot