Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
 • Jäsen
 • Ruotsi Miljöpartiet de gröna
 • syntynyt: 26. lokakuuta 1973, Solna

Puheenvuorot täysistunnossa

37

Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (keskustelu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (keskustelu)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (keskustelu) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (äänestys)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(5.3)

EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (keskustelu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Entisten ja nykyisten komission jäsenten eturistiriitojen välttäminen - Bahama-vuodot (keskustelu)

04-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-04(12)

Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (keskustelu)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(5)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Mietinnöt – varjoesittelijänä

12

MIETINTÖ suosituksista komissiolle liikennevahinkojen vanhentumisajoista

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

MIETINTÖ vuosikertomuksesta 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

MIETINTÖ sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

MIETINTÖ suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

MIETINTÖ Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

MIETINTÖ Report on liability, compensation and financial security for offshore oil and gas operations

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

MIETINTÖ eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltamisesta

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

MIETINTÖ vuosikertomuksista 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Lausunnot varjoesittelijänä

8

  OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers who act in the public interest and by disclosing confidential information relating to companies and public authorities

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

LAUSUNTO sähköistä hallintoa koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

LAUSUNTO Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

LAUSUNTO vuosikertomuksesta 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

LAUSUNTO vuosikertomuksista 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Päätöslauselmaesitykset

1

Parlamentin kysymykset

26

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komissio

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Neuvosto

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komissio

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komissio

  Military presence of Morocco in Western Sahara

03-02-2017 E-000815/2017 Komissio

Länsi-Saharan kansainvälinen asema kansainvälisen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti

03-02-2017 E-000814/2017 Komissio

  Legality of EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement

03-02-2017 E-000813/2017 Komissio

  Increased EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000812/2017 Komissio

  EU funding to Moroccan projects in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000811/2017 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

2

 

Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels