Marcel de GRAAFF : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Sitoutumattomat
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Yhteispuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij voor de Vrijheid (Alankomaat)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Puheenjohtajakokous
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 27-07-2015 / 30-09-2015 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista