• Beatriz   BECERRA BASTERRECHEA  

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : Toissijaiset tiedustelut - Kahdeksas vaalikausi 

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III