• Beatriz   BECERRA BASTERRECHEA  

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : Yksittäiset päätöslauselmaesitykset - Kahdeksas vaalikausi 

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla