• Beatriz   BECERRA BASTERRECHEA  

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : Lausunnot – varjovalmistelijana - Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 1/2005 koskevasta täytäntöönpanomietinnöstä  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)  
- PETI_AD(2017)597694 -  
-
PETI 
KANTA TARKISTUKSINA katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa  
- FEMM_AD(2017)610721 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta  
- FEMM_AD(2017)603005 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutuksesta globaaleihin arvoketjuihin  
- DEVE_AD(2017)600904 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta  
- DEVE_AD(2017)602777 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta  
- DEVE_AD(2017)602772 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO työoloista ja epävarmoista työsuhteista  
- FEMM_AD(2017)595615 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi  
- PETI_AD(2016)582217 -  
-
PETI 
LAUSUNTO EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi  
- DEVE_AD(2016)585778 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO aiheesta ”Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla?”  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin  
- PETI_AD(2016)569630 -  
-
PETI 
LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin  
- FEMM_AD(2016)576811 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta  
- DEVE_AD(2016)573187 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta neljäksi vuodeksi  
- DEVE_AD(2016)573190 -  
-
DEVE