Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
 • Työvaliokunnan jäsen
 • Kreikka Independent
 • syntynyt: 29. huhtikuuta 1957, Trikala, Thessalia

Puheenjohtaja

 • DCAM Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • CPDE Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • AFET Ulkoasiainvaliokunta
 • PETI Vetoomusvaliokunta

Varajäsen

 • ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • SEDE Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • D-MK Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • D-CL Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • DPAL Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
 • DLAT Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Kreikan talouden kolmannen sopeutusohjelman päättyminen (keskustelu)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels