Liliana RODRIGUES : Etusivu 

Jäsen 

Aluekehitysvaliokunta 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 
Ihmisoikeuksien alivaliokunta 
Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) PT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) PT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot