• Elmar   BROK  

Elmar BROK : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - Kahdeksas vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin tuen jatkamisesta polion hävittämiseksi  
- P8_DCL(2015)0008 - Päätetyt enemmistön päätöksellä  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Jättämispäivä : 09-03-2015
Raukeamispäivä : 09-06-2015
Hyväksymispäivä : 09-06-2015
Allekirjoittajien luettelo : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Allekirjoittajien lukumäärä : 404 - 10-06-2015