Elmar BROK : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Puheenjohtaja 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 22-09-2004 / 30-01-2007 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO harkinta-ajasta: Euroopan unionista käytävän keskustelun rakenne, aiheet ja arviointikehys  
- AFET_AD(2005)362640 -  
-
AFET 
LAUSUNTO Euroopan perustuslaista tehdystä sopimusehdotuksesta  
- AFET_AD(2004)350097 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen vahvistaa EU:n tukea Nabucco-kaasuputkelle  
- P6_DCL(2008)0096 - Rauennut  
Dariusz ROSATI , Elmar BROK  
Jättämispäivä : 17-11-2008
Raukeamispäivä : 12-03-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 139 - 12-03-2009
Kirjallinen kannanotto ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen unioniin  
- P6_DCL(2007)0010 - Rauennut  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Jättämispäivä : 31-01-2007
Raukeamispäivä : 30-04-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 279 - 30-04-2007
Kirjallinen kannanotto bulgarialaisten sairaanhoitajien ja palestiinalaisen lääkärin vankeuteen Libyassa  
- P6_DCL(2004)0061 - Rauennut  
Geoffrey VAN ORDEN , Elmar BROK , Alexandra DOBOLYI , Alexander Graf LAMBSDORFF  
Jättämispäivä : 15-12-2004
Raukeamispäivä : 15-03-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 134 - 15-03-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.