Siegbert ALBER : 4. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 19-07-1994 / 06-10-1997 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 19-07-1994 / 06-10-1997 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Jäsen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Suhteista Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Suhteista Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta
 • 02-10-1997 / 06-10-1997 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Vetoomusvaliokunta
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Vetoomusvaliokunta
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Suhteista Venäjään vastaava valtuuskunta