Freddy BLAK : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 18-12-2001 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
 • 19-12-2001 / 19-07-2004 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 08-12-2002 : Socialdemokratiet (Tanska)
 • 09-12-2002 / 19-07-2004 : Den frie Socialdemokrat (Tanska)

Varapuheenjohtaja 

 • 21-07-1999 / 11-12-2001 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Talousarvion valvontavaliokunta

Jäsen 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Liettuan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: 1.vastuuvapauden myöntämistä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastolle varainhoitovuonna 2001 koskevan vastuuvapauspäätöksen lykkääminen (C5-0102/2003 - 2003/2046(DEC)); 2.vastuuvapauden myöntämistä Euroopan ympäristökeskukselle varainhoitovuonna 2001 koskevan vastuuvapauspäätöksen lykkääminen (C5-0098/2003 - 2003/2044(DEC)); 3. vastuuvapauden myöntämistä Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle varainhoitovuonna 2001 koskevan vastuuvapauspäätöksen lykkääminen (C5-0100/2003 - 2003/2045(DEC)); 4. vastuuvapauden myöntämistä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukselle varainhoitovuonna 2001 koskevan vastuuvapauspäätöksen lykkääminen(C5-0096/2003 - 2003/2043(DEC)) 5. vastuuvapauden myöntämistä Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskukselle varainhoitovuonna 2001 koskevan vastuuvapauspäätöksen lykkääminen (C5-0094/2003 - 2003/2042(DEC)) - Talousarvion valiokunta  
- A5-0074/2003 -  
-
CONT 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Vähän harrastetun urheilulajin syrjintä  
- P5_DCL(2003)0007 - Rauennut  
Catherine GUY-QUINT , Colette FLESCH , Freddy BLAK , Brian SIMPSON , Terence WYNN  
Jättämispäivä : 14-04-2003
Raukeamispäivä : 14-07-2003
Allekirjoittajien lukumäärä : 148 - 14-07-2003
Kirjallinen kannanotto Yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointi  
- P5_DCL(2002)0016 - Rauennut  
Freddy BLAK  
Jättämispäivä : 02-10-2002
Raukeamispäivä : 02-01-2003
Allekirjoittajien lukumäärä : 15 - 02-01-2003