Jens-Peter BONDE : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 05-12-2004 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Yhteispuheenjohtaja
 • 06-12-2004 / 08-05-2008 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Puheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 08-05-2008 : JuniBevægelsen - Mod Unionen (Tanska)

Varapuheenjohtaja 

 • 21-09-2004 / 08-05-2008 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Jäsen 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Puheenjohtajakokous
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 13-12-2006 / 08-05-2008 : Puheenjohtajakokous
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 22-09-2006 / 14-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31-01-2007 / 07-10-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 06-12-2007 / 08-05-2008 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto korkeintaan 8 tuntia kestävistä elävien eläinten kuljetuksista  
- P6_DCL(2004)0060 - Rauennut  
Gitte SEEBERG , Jens-Peter BONDE , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF , James NICHOLSON , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Jättämispäivä : 15-12-2004
Raukeamispäivä : 15-03-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 231 - 15-03-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.