Frode Nør CHRISTENSEN : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Centrum-Demokraterne (Tanska)

Varapuheenjohtaja 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Jäsen 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Suhteista Ruotsiin, Suomeen, Islantiin ja Pohjoismaiden neuvostoon
  • 12-10-1990 / 14-01-1992 : Talousarvion valvontavaliokunta
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Suhteista Ruotsiin vastaava valtuuskunta
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Valtuuskunta EY:n ja Ruotsin välisessä parlamentaarisessa
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Valtuuskunta EU:n ja Ruotsin välisessä parlamentaarisessa