Patrick Mark COONEY : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen
  • 21-01-1992 / 18-07-1994 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Fine Gael Party (Irlanti)

Jäsen 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Institutionaalisten asioiden valiokunta
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Valtuuskunta Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisessä
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunta
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta