Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä
 • Jäsen
 • Belgia Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • syntynyt: 2. toukokuuta 1972, Sint-Truiden

Puheenvuorot täysistunnossa

565

EU:n tuki UNRWA:lle Yhdysvaltojen lopetettua järjestön rahoittaminen (keskustelu)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(13)

Jemenin tilanne (keskustelu)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Unionin tila (keskustelu)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Gazan tilanne ja Jerusalemin asema (keskustelu)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Keskustelu Belgian pääministerin Charles Michelin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (keskustelu)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Gazan tilanne

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Mietinnöt – varjoesittelijänä

13

MIETINTÖ EU:n ja Naton välisistä suhteista

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

MIETINTÖ EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

MIETINTÖ Kosovoa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

MIETINTÖ naisista ja heidän asemastaan maaseutualueilla

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

MIETINTÖ pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

MIETINTÖ EU:n suhteista Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Lausunnot – valmistelijana

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Lausunnot – varjovalmistelijana

6

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

LAUSUNTO aiheesta ”EU–Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen”

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

LAUSUNTO AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

302

Yhteinen päätöslauselmaesitys Myanmarista ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapauksesta

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä Ugandassa

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys autonomisista asejärjestelmistä

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys Burundista

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys Somaliasta

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

1

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto Downin oireyhtymää sairastaviin henkilöihin

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Rauennut

Tarkempia tietoja

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 69 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto elinluovutuksiin

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Rauennut

Tarkempia tietoja

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Jättämispäivä : 07-03-2016
Raukeamispäivä : 07-06-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 113 - 08-06-2016

Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016

Kirjalliset kysymykset

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Komissio

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Komissio

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Komissio

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komissio

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komissio

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komissio

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komissio

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komissio

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Neuvosto

Suulliset kysymykset

21

Ensisijainen tiedustelu - VP/HR - Mikä on unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä?

21-03-2018 O-000032/2018 Komissio

Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä

20-03-2018 O-000031/2018/tark.1 Komissio

Dieselgate 2.0 -skandaalia koskeva tutkimus

02-02-2018 O-000013/2018 Komissio

VP/HR - naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki

21-12-2017 O-000102/2017 Komissio

Naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki

21-12-2017 O-000101/2017 Komissio

Venäjän tuontikiellon vaikutus EU:n maataloustuotteiden tuontiin

20-10-2017 O-000081/2017 Komissio

Ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustaminen

02-06-2017 O-000048/2017 Komissio

Yhteenveto EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteistä

04-05-2017 O-000036/2017 Komissio

Ensisijainen tiedustelu - Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

12-04-2017 O-000029/2017 Komissio

Tiedustelut

4

VP/HR - Mikä on unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä?

21-03-2018 G-000003/2018

VP/HR - Yhteenveto EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteistä

04-05-2017 K-000002/2017

Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Israelin siirtokuntapolitiikka

27-01-2017 K-000001/2017

Kirjalliset äänestysselitykset

657

 

Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Jemenin tilanne (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

ALV: käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja nopean reagoinnin mekanismin soveltamisaika (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla sähköisen rekisterin sisällön osalta (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel