Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä
 • Jäsen
 • Belgia Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • syntynyt: 2. toukokuuta 1972, Sint-Truiden

Puheenvuorot täysistunnossa

562

Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Gazan tilanne ja Jerusalemin asema (keskustelu)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Keskustelu Belgian pääministerin Charles Michelin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (keskustelu)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Gazan tilanne

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Syyrian tilanne (keskustelu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Venäjän tilanne (keskustelu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Armomurhat Ugandassa

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Mietinnöt – varjoesittelijänä

13

MIETINTÖ EU:n ja Naton välisistä suhteista

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

MIETINTÖ EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

MIETINTÖ Kosovoa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

MIETINTÖ naisista ja heidän asemastaan maaseutualueilla

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

MIETINTÖ pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

MIETINTÖ EU:n suhteista Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Lausunnot – valmistelijana

2

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Lausunnot – varjovalmistelijana

5

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

LAUSUNTO aiheesta ”EU–Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen”

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

LAUSUNTO AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

295

Yhteinen päätöslauselmaesitys Burundista

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys Somaliasta

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla

02-07-2018 B8-0319/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys rohingya-pakolaisten tilanteesta ja erityisesti lasten ahdingosta

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

1

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto Downin oireyhtymää sairastaviin henkilöihin

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Rauennut

Tarkempia tietoja

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 69 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto elinluovutuksiin

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Rauennut

Tarkempia tietoja

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Jättämispäivä : 07-03-2016
Raukeamispäivä : 07-06-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 113 - 08-06-2016

Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016

Kirjalliset kysymykset

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komissio

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komissio

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komissio

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komissio

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komissio

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Neuvosto

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Komissio

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Neuvosto

Suulliset kysymykset

21

Ensisijainen tiedustelu - VP/HR - Mikä on unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä?

21-03-2018 O-000032/2018 Komissio

Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä

20-03-2018 O-000031/2018/tark.1 Komissio

Dieselgate 2.0 -skandaalia koskeva tutkimus

02-02-2018 O-000013/2018 Komissio

VP/HR - naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki

21-12-2017 O-000102/2017 Komissio

Naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki

21-12-2017 O-000101/2017 Komissio

Venäjän tuontikiellon vaikutus EU:n maataloustuotteiden tuontiin

20-10-2017 O-000081/2017 Komissio

Ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustaminen

02-06-2017 O-000048/2017 Komissio

Yhteenveto EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteistä

04-05-2017 O-000036/2017 Komissio

Ensisijainen tiedustelu - Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

12-04-2017 O-000029/2017 Komissio

Tiedustelut

4

VP/HR - Mikä on unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä?

21-03-2018 G-000003/2018 Komissio

VP/HR - Yhteenveto EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteistä

04-05-2017 K-000002/2017 Komissio

Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

12-04-2017 G-000004/2017 Komissio

VP/HR - Israelin siirtokuntapolitiikka

27-01-2017 K-000001/2017 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

597

 

Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Eurooppalainen kansalaisaloite (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel