David Robert BOWE : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Ihmisgenetiikkaa ja nykylääketieteen muita uusia tekniikoita käsittelevä väliaikainen valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta  
- A5-0032/2001 -  
-
ENVI 
Mietintö: Polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien (PCB/PCT) käsittelystä annetun direktiivin 96/59/EY täytäntöönpano - Ympäristöasioiden, kansarterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta  
- A5-0379/2000 -  
-
ENVI 
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 90/220/ETY muuttamisesta - Ympäristöasioiden, kansarterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta  
- A5-0083/2000 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla