Pirkko RUOHONEN-LERNER
 • Pirkko
  RUOHONEN-LERNER
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Jäsen
 • Suomi Perussuomalaiset
 • syntynyt: 6. helmikuuta 1957, Hyvinkää

Puheenvuorot täysistunnossa

100

Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(33)

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD)) (keskustelu)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(25)

Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(7.5)

Komission eettiset periaatteet: Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (keskustelu)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(14)

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 (keskustelu)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(2)

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (keskustelu)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(3)

Sosioekonomisen eriarvoisuuden lisääntymisen seuraukset unionin kansalaisille (ajankohtainen keskustelu)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(13)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

9

MIETINTÖ kestävästä rahoituksesta

ECON
04-05-2018 A8-0164/2018

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta

JURI ECON
21-06-2017 A8-0227/2017

MIETINTÖ euroalueen budjettikapasiteetista

ECON BUDG
13-02-2017 A8-0038/2017

Lausunnot varjoesittelijänä

3

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

ECON
07-11-2017 ECON_AD(2017)613264

LAUSUNTO legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä

ECON
06-09-2017 ECON_AD(2017)604737

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat

ECON
08-09-2015 ECON_AD(2015)560918

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

24

Yhteinen päätöslauselmaesitys Filippiineistä

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0203/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys armomurhista Ugandassa

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys Syyrian tilanteesta

13-03-2018 RC-B8-0139/2018

  Motion for a resolution on mercy killings in Uganda

12-03-2018 B8-0165/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Syyrian tilanteesta

12-03-2018 B8-0143/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys lapsiorjuudesta Haitissa

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0100/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

05-02-2018 B8-0081/2018

Kirjalliset kysymykset

23

Paikallisvaluutat ja kestävä rahoitus

11-04-2018 E-002073/2018 Komissio

Brexit ja verokilpailu

23-02-2018 E-001127/2018 Komissio

Virtuaalivaluuttojen käyttäminen rikollisiin tarkoituksiin

23-02-2018 E-001126/2018 Komissio

Kansallisiin rekistereihin nykyisellään raportoitujen yritysten maakohtaisten tietojen julkisuudesta

13-02-2018 E-000902/2018 Komissio

Euroopan investointipankin sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin veroparatiisisijoitukset

13-02-2018 E-000901/2018 Komissio

Vastuullisen veronmaksun huomioiminen seuraavassa hankintadirektiivin uudistuksessa

31-01-2018 P-000554/2018 Komissio

Todellisten omistajien avoimuuden laajentaminen pörssilistattujen yritysten osalta

31-01-2018 E-000553/2018 Komissio

Pankkien sekä kaivannaisalan maakohtaisen raportoinnin seurannasta

31-01-2018 E-000552/2018 Komissio

Rahapeliautomaattien sijoittelu ja rahapelien mainonta

19-12-2017 E-007853/2017 Komissio

Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (PEPP)

19-12-2017 E-007852/2017 Komissio

Suulliset kysymykset

2

Ensisijainen tiedustelu - Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

12-04-2017 O-000029/2017 Komissio

Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä

17-10-2016 O-000124/2016 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

22

EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)

01-03-2018

Vaikka EU on maailman toiseksi suurin hunajantuottaja, tuontia on myös paljon esimerkiksi Kiinasta. Jotta voitaisiin vastata väärennetyn hunajan leviämisen ongelmaan EU:n sisämarkkinoilla ja tukea EU:n hunajantuottajia, on mielestäni tärkeää antaa eurooppalaisille kuluttajille takeet siitä, missä heille myydyt hunajatuotteet on tuotettu. Tämän vuoksi kannatan sitä, että merkintä "EU:sta ja EU:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan sekoitus" korvattaisiin merkinnällä, jossa mainitaan maan tai maiden tiedot, joissa hunajatuotteet on tuotettu.
Mietinnössä muistutetaan myös, että EU:ssa 84 prosenttia kasvilajeista ja 76 prosenttia elintarviketuotannosta on riippuvaista mehiläispölytyksestä. Mehiläiset myötävaikuttavat ravintoomme, maisemiimme ja biologiseen monimuotoisuuteen. Mehiläisten määrä on kuitenkin laskussa johtuen tiettyjen torjunta-aineiden käytöstä, haitallisten vieraslajien saapumisesta ja ilmastonmuutoksesta. Kannatan komissiolle esitettyä kehotusta siitä, että se keskeyttäisi mehiläisten terveyttä vaarantavien torjunta-aineiden tehoaineiden hyväksynnän ennen niiden vaikutusten perusteellista selvittämistä. Kannatan myös kehotusta siitä, että komissio kieltäisi ne torjunta-aineet - myös neonikotinoidit - joiden on tieteellisesti todistettu olevan vaarallisia.

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina)

01-03-2018

Mietinnössä määritellään EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan istuntoa varten. Mietinnössä vaaditaan loppua seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, kuten lapsiavioliitoille ja naisten sukupuolielinten silpomiselle, joita tehdään myös monissa EU-maissa. Ammatinvalinnan vapaus sekä seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien tukeminen ovat mietinnössä lueteltuja edellytyksiä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisessa ja naisten voimaannuttamisessa. Kannatan laadukkaan yleisen terveydenhuollon saatavuuden edistämistä ja kehittämistä sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia koskevan tiedon levittämistä, sillä tietoa ei jaeta tasaisesti kaikkialla EU:ssa. Koulutus on mielestäni avaintekijä kaiken syrjinnän lopettamisessa ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisessa sukupuolten välillä. Edellä mainittujen seikkojen johdosta oli helppo äänestää mietinnön puolesta.

Euroopan parlamentin kokoonpano (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi erittäin tärkeää, että käyttäisimme täysimääräisesti hyväksi Britannian EU-eron tuomat säästömahdollisuudet. Eniten säästöä syntyisi, jos parlamentin jäsenten lukumäärää vähennettäisiin 73:lla, mikä on brittien osuus parlamentin 751 paikasta. Samassa suhteessa voisimme vähentää avustajien ja virkamiesten lukumäärää. Myös toimitiloja vapautuisi samassa yhteydessä, joten siitäkin kertyisi säästöä. Haluan korostaa, että tässä yhteydessä koko EU:n hallintoon on kohdistettava säästöjä. Brexit ei saa merkitä lisäkustannuksia EU:n nettomaksajille, kuten Suomelle, jonka nettojäsenmaksu EU:lle on ollut vuosittain 300 – 800 miljoonaa euroa. Edellä mainituista syistä äänestin mietintöä vastaan.

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (B8-0068/2018)

07-02-2018

Sukupuolielinten silpominen rikkoo voimakkaasti tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia, itsemääräämisoikeutta ja fyysistä koskemattomuutta ja aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, joista uhrit voivat kärsiä koko elämänsä.
Päätöslauselmassa tiedostetaan kansalaisjärjestöjen ensiarvoisen tärkeä rooli ongelman ratkaisemisessa. Siinä kehotetaan lisäksi kaikkia EU:n jäsenmaita ratifioimaan Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä. Sopimus suojelee uhreja ja velvoittaa jäsenmaat kriminalisoimaan sukupuolielinten silpomisen.
Lakien täytäntöönpanoon on kiinnitettävä myös erityishuomiota ja toimittava niin, että silpomiseen syylliset joutuvat teoistaan vastuuseen. Toistaiseksi EU:ssa on ollut vain muutamia oikeustapauksia asiaan liittyen.
Komission ja jäsenmaiden on tiedostettava ongelman laajuus, pidettävä sitä esillä ja lopetettava vaikeneminen siitä. Me kaikki olemme vastuussa sukupuolten tasa-arvon puolustamisesta politiikassamme ja toimissamme. Meidän tulee pyrkiä tämän barbaarisen käytännön hävittämiseen niin pian kuin mahdollista. Näillä perusteilla oli helppo äänestää päätöslauselman puolesta.

Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)

06-02-2018

Puhdas energia tarjoaa puhtaampaa ympäristöä, parempaa terveyttä, kestävämpää kehitystä koko maapallolle, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita päästä markkinoiden kärkeen.
Esityksellä autetaan näitä innovaatioita saamaan jalansijaa ja tulemaan kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi globaaleilla markkinoilla. Samalla on hyvä, että esityksen lähtökohta on teknologianeutraali, eli vältetään valitsemasta mihin teknologiaan panostetaan. Näin markkinat toimivat tehokkaammin ja kuluttajat hyötyvät innovaatioista kohtuullisissa hinnoissa. Kuluttajaystävälliset ja toimivat markkinat pitäisikin olla päämääränä. Puhdasta energiaa tuottavat innovaatiot ja infrastruktuurit ovat sopivia kohteita monelta kannalta Euroopan strategisen investointien rahastolle (ESIR), jolla on ollut vaikeuksia löytää sopivia projekteja.
Vaihdettaessa uuteen ja parempaan teknologiaan on julkisen sektorin rooli tärkeä antamaan tarvittava sysäys muutoksen toteutumiseksi. Samalla on kuitenkin varmistettava, että tuleva polku edustaa pitkän aikavälin parasta, sillä polulta poikkeaminen myöhemmin voi olla vaikeaa. Edellä kuvatun johdosta äänestin mietinnön puolesta.

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Uusiutuvan energian tavoitetason nostaminen vuoteen 2030 mennessä komission ehdottamasta 27 prosentista parlamentin ehdottamaan 35 prosenttiin on tarpeellinen. Kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisessä ja fossiilisten energialähteiden käytön vähentämisessä ovat välttämättömiä hiilipäästöjen hillitsemiseksi. Lisäksi parlamentti ja komissio ovat esittäneet, että kehittyneiden biopolttoaineiden jakelun minimikiintiöksi asetettaisiin 3,6 prosenttia. Neuvosto puolestaan esitti kiintiöksi 3 prosenttia tuplalaskentaa käyttämällä, eli käytännössä minimikiintiö asettuisi neuvoston esityksen mukaan vain 1,5 prosenttiin. Kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisääminen on tärkeässä asemassa liikenteen päästöjen vähentämisessä, joten parlamentin ja komission kunnianhimoisempi tavoite on kannatettava. Jätehierarkian soveltaminen metsäbiomassan käytössä oli myös tärkeässä roolissa, kun äänestin ehdotuksen puolesta. Jätehierarkiaa soveltamalla puu voidaan ensin käyttää korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, jolloin se sitoo hiiltä pidempään ja vasta tämän jälkeen hyödyntää energiantuotannossa tai biopolttoaineena. Toimivassa kiertotaloudessa jätehierarkian soveltaminen ei tuota ongelmia.

Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

Valtamerten ympäristöterveys on vakavasti uhattuna, minkä vuoksi meidän tulee toteuttaa kohdennettuja ja koordinoituja toimenpiteitä niiden pelastamiseksi. Mietinnön mukaan roskien kertyminen ja leviäminen saattaa olla yksi maapallon valtamerten nopeimmin kasvavista terveysuhista, erityisesti huolestuttavat muoviset mikrohiukkaset, mitä vastaan meidän on taisteltava kansainvälisesti. Kannatan mietinnön ehdotuksia muun muassa siitä, ettei öljyn tai kaasun etsintää ja porausta saa sallia suojelluilla merialueilla tai haavoittuvilla alueilla, eikä uusia fossiilisia polttoaineita saa hyödyntää silloin kun ne sijaitsevat ekologisesti haavoittuvilla alueilla. Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta.

Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, mutta sen vaikutukset kohdistuvat voimakkaampina köyhiin väestöryhmiin, joiden elanto on eniten riippuvaista luonnonvaroista. Heillä on vähiten valmiuksia vastata luonnonkatastrofeihin, kuten kuivuuteen, maanvyöryihin, tulviin ja hirmumyrskyihin. Mietinnössä otetaan myös huomioon, että naiset ja miehet kokevat ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavoin. Naiset ovat haavoittuvampia ja kohtaavat suurempia riskejä eri syistä, joita ovat esimerkiksi resurssien ja koulutuksen epätasa-arvoinen saatavuus, epätasa-arvoiset työllistymismahdollisuudet sekä sosiaaliset ja kulttuuriset normit. Eniten alttiita ilmastonmuutokselle olevilla alueilla 70 prosenttia kaikista naisista työskentelee maataloudessa, mutta harva heistä osallistuu ilmastopolitiikan kehittämiseen. Naiset eivät ole vain uhreja vaan tosiasiallisia muutoksentekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, minkä vuoksi naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin tulee varmistaa. Mietinnössä kehotetaan myös komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan avun toimittamiseksi katastrofialueille ja kiinnittämään erityistä huomiota naisten ja lasten tilanteeseen, sillä he kärsivät luonnonkatastrofien seurauksista eniten. Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Äänestin mietinnön puolesta. Siinä vaaditaan EU-maita toimimaan nopeammin ja tehokkaammin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Esittelijä yksilöi alat, joilla jäsenvaltioiden olisi toteutettava lisätoimia. Näitä aloja ovat muun muassa tutkinta ja syytteeseenpano, ennaltaehkäisy, uhrien auttaminen, verkossa esiintyvän lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen ja kyseisen materiaalin pääsyyn estäminen. Mietinnössä esillä olleisiin nettirikollisuuden muotoihin kuten kostopornografiaan ja seksuaaliseen kiristämiseen tulee puuttua. Tämä koskettaa monia nuoria ja voi pahimmillaan johtaa uhrin itsemurhaan.

Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (B8-0666/2017)

13-12-2017

Äänestin päätöslauselman puolesta, jossa vastustettiin fosfaattien käytön sallimista lisäaineena kebablihassa. Päätöslauselmassa nostettiin esiin muun muassa huoli fosfaattien terveysvaikutuksista ja halu odottaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellistä selvitystä aiheesta, joka on tarkoitus julkaista vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2012 tehdyn tieteellisen katsauksen mukaan veren kohonneilla fosfaattiarvoilla saattaa olla yhteys sydän- ja verisuonitauteihin. Valitettavasti päätöslauselma ei saanut taakseen Euroopan parlamentin jäsenten ehdotonta enemmistöä.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11056
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex