Pirkko RUOHONEN-LERNER
 • Pirkko
  RUOHONEN-LERNER
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Jäsen
 • Suomi Perussuomalaiset
 • syntynyt: 6. helmikuuta 1957, Hyvinkää

Puheenvuorot täysistunnossa

83

Paratiisin paperit (keskustelu)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(2)

Euroalueen talouspolitiikka (keskustelu)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(12)

Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (lyhyt esittely)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(19)

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (keskustelu)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(3)

Lapsiavioliittojen lopettaminen (keskustelu)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

Unionin tila (keskustelu)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(7)

Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa (keskustelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (keskustelu)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(3)

Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (lyhyt esittely)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(21)

Panaman paperien jatkotoimet ja oikeusvaltioperiaate Maltalla (keskustelu)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(16)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

6

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta

JURI ECON
21-06-2017 A8-0227/2017

MIETINTÖ euroalueen budjettikapasiteetista

ECON BUDG
13-02-2017 A8-0038/2017

Lausunnot varjoesittelijänä

3

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law

ECON
07-11-2017 ECON_AD(2017)613264

LAUSUNTO legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä

ECON
06-09-2017 ECON_AD(2017)604737

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat

ECON
08-09-2015 ECON_AD(2015)560918

Päätöslauselmaesitykset

14

Päätöslauselmaesitys Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

12-06-2017 B8-0407/2017

  Motion for a resolution on Ethiopia, notably the case of Dr Merera Gudina

15-05-2017 B8-0369/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

15-05-2017 B8-0333/2017

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1346/2016

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

  Motion for a resolution on Thailand, notably the situation in Andy Hall

03-10-2016 B8-1082/2016

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Vietnamista

08-06-2016 RC-B8-0754/2016

  Motion for a resolution on Vietnam

06-06-2016 B8-0757/2016

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Gambiasta

11-05-2016 RC-B8-0591/2016

Parlamentin kysymykset

11

USA:n globaali gag-sääntö ja EU

10-11-2017 P-006926/2017 Komissio

  Decision-making at the European Monetary Fund

13-10-2017 P-006456/2017 Komissio

Hallinnon kasvu

11-05-2017 P-003282/2017 Komissio

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tuotto

12-04-2017 P-002689/2017 Komissio

Ensisijainen tiedustelu - Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

12-04-2017 O-000029/2017 Komissio

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) kaksinkertaistaminen

07-02-2017 P-000860/2017 Komissio

Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä

17-10-2016 O-000124/2016 Komissio

Metsän biomassan hyödyntämisen tukeminen

14-07-2016 E-005848/2016 Komissio

Lepäävät pankkitilit Euroopassa

03-06-2016 E-004628/2016 Komissio

Karenssiajat poliitikkojen ja virkamiesten siirtymisessä yksityiselle sektorille

17-05-2016 E-004015/2016 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

6

Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)

15-11-2017

Komissio antoi ehdotuksensa uudesta polkumyynnin laskentamenetelmästä noin vuosi sitten (9.11.2016). Uudella laskentamallilla halutaan asettaa polkumyyntitulleja tuotteille, joiden tuotantoprosesseissa valtiolla on merkittävä rooli (mm. yritysten toimiminen valtion omistajuuden, valvonnan tai ohjauksen alaisina). Menetelmä mahdollistaa ns. epätyypillisen tuonnin, kuten polkumyynnin rajoittamisen mistä tahansa maasta, mukaan lukien Kiinasta, sen ollessa perusteltua tosiseikkojen, kuten todellisiin kustannuksiin perustumattomien hintavääristymien nojalla. Kiina puolestaan esitti EU:lle ja USA:lle joulukuussa 2016 WTO-konsultaatiopyynnön, koska katsoo, että maata tulisi kohdella markkinatalousmaana.
Tuen saavutettua kompromissia, koska se suojaa Suomenkin tuotantoa EU:n ulkopuolelta tulevalta epäterveeltä markkinoiden vääristymisestä johtuvalta kilpailulta, kuten polkumyynniltä, ollen kuitenkin sopusoinnussa WTO-velvoitteiden kanssa. Esitys selkiyttää polkumyynnin laskentamenetelmää ja voi parantaa oikeusvarmuutta ja kantelijoiden kykyä käynnistää tutkinta.

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

Esitys tavoittelee kuluttajansuojan tehokasta ja nykyaikaista täytäntöönpanoa, edistäen samalla digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista. Epärehellisten yrittäjien innovatiivisuus tuottaa jatkuvasti uusia huijausmenetelmiä, vanhojen toimivien lisäksi. Kuluttajan viaton klikkaus internetissa saattaa johtaa jatkuvaan rahanmenetykseen tai identiteettivarkauteen. Huijareilla ei usein ole selvää kotipaikkaa, tai ne toimivat sisämarkkinoiden ulkopuolelta käsin. On hienoa, että esityksen myötä kansallinen viranomainen voi toimia nopeasti, poistaa sisältöä verkkoliittymästä tai varoittaa käyttäjiä. Näitä asioita on seurattava jatkossa aktiivisesti ja pyrittävä ennalta ehkäisemään kyseenalaisia käytäntöjä kun niitä ilmenee. Siksi äänestin nykytilannetta parantavan uudistuksen puolesta.

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)

25-10-2017

Äänestin talousarvioesitystä vastaan, koska Euroopan parlamentin kanta merkitsee noin 1,9 miljardin euron lisäystä komission ehdotukseen, mikä edustaa lähes 162,6 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 146,7 miljardia euroa maksumäärärahoina. Sen lisäksi kaikki Euroopan neuvoston leikkaukset Euroopan komission ehdotukseen kumottiin. Vaikka suurimmat lisäykset koskevat monia hyviä tarkoituksia, kuten nuorisotyöttömyysohjelmaa, tai siirtolaisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, nyt äänestetyssä budjetissa ei jätetty hyväksymättä edes niitä menolisäyksiä, joita lisäyksen kohteena olleet instituutiot eivät pystyneet perustelemaan.
Vaadin EU:lta johdonmukaisesti samaa kurinalaisuutta Euroopan tason menoissa, kuin mitä se vaatii jäsenmailta. Vaikka EU:lla on useita uusia haasteita verrattuna vuoteen 2013, jolloin kehysmäärärahat sovittiin, tehostamalla EU:n toimintaa voidaan saavuttaa samat tulokset ilman, että jäsenvaltioiden maksuosuuksia tarvitsee lisätä. En hyväksy käytäntöä, jonka mukaan Euroopan parlamentti jatkuvasti kasvattaa menojaan, vaikka näköpiirissä on Brexitin aiheuttama suuri lovi budjetissa, jäsenmaissa kiristetään vyötä, eikä ole näyttöä siitä, että Euroopan parlamentin menot saadaan täysimääräisesti takaisin talouskasvun ja työllisyyden muodossa.

Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta (B8-0565/2017)

24-10-2017

Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen täysistunnossa päätti keskustelun EU:n rahoituksen tulevaisuudesta vuoteen 2025 mennessä. Komissaarien Oettinger ja Creţu esitys rakentui ns. Valkoisen kirjan viiden skenaarion ympärille: Jatkaako EU entiseen malliin, tekee vähemmän, integroituu eri vauhdeilla, tekee vähemmän tehokkaammin tai tekee paljon enemmän. Paperi korostaa eurooppalaista lisäarvoa, mutta Euroopan komission usein mainitsema "menojen tarkistaminen" jää käsittelemättä.
Huolimatta EU:n talousarvion haasteista, kuten Brexit, maahanmuutto, turvallisuus ja terrorismi, päätöslauselmassa hylätään kaikki uudistukset ja vaaditaan suurempaa talousarviota. Toisin sanoen päätöslauselmassa esitetään, että EU tekee paljon enemmän yhdessä, budjetilla, joka on vähintään 1,23 prosenttia EU:n bruttokansantulosta, ja esittää EU:lle uusia omia varoja.
Euroopan unionin rahoitusta on haastavaa kritisoida, sillä siihen suhtaudutaan helposti kritiikkinä koko Euroopan unionia kohtaan. Mielestäni kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin ei kuitenkaan palauteta ”lisäämällä Eurooppaa”, kuten komissaarit esittävät, eli lisäämällä Euroopan unionin menoja ja toimivaltuuksia ilman uudistuksia, vaan korjaamalla EU:n instituutioita, toimintaa ja tehokkuutta. Sen johdosta äänestin päätöslauselmaa vastaan.

Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)

24-10-2017

Harvalla poliittisesti näin pienellä aloitteella on yhtä suurta pitkän aikavälin potentiaalia kuin väärinkäytösten ilmoittajien suojelulla. Tarvittavat toimet ovat tavallaan melko pieniä, mutta niistä voi riippua koko kansainvälisen veronkierron vastaisen työn tulevaisuus. On tärkeää muistaa, että emme olisi tässä, missä nyt olemme ilman Panaman papereita, LuxLeaksia ja muita tietovuotoja.
JURI-valiokunnan mietintö sisältää muutaman hyvin olennaisen suosituksen. Anonyymien raportointikanavien kehittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi väärinkäytösten ilmoittajia on syytä tukea taloudellisesti, jotta voidaan vähentää tämän yhteiskunnallisesti tärkeän toiminnan riskejä. Kolmanneksi tarvitaan koordinaatiota tietovuotojen käsittelyyn sekä EU:n jäsenmaissa että etenkin EU:n tasolla. Näiden aloitteiden eteenpäin vieminen on kiireellistä ja välttämätöntä.
Lisäksi olisi tärkeää saada sovituksi rangaistuksista väärinkäytösten ilmoittajia vastaan hyökkääville yrityksille sekä päästä yhteisymmärrykseen laajasta määritelmästä väärinkäytösten ilmoittajille. EU:n komission tulisi myös seurata säännöllisesti väärinkäytösten ilmoittajien suojelun tasoa jäsenmaissa, jotta voitaisiin tarvittaessa ryhtyä toimiin jos epäkohtia havaitaan. Pidän mietinnön hyväksymistä erittäin tärkeänä.

Tiiviimpi yhteistyö: Euroopan syyttäjänvirasto (A8-0290/2017 - Barbara Matera)

05-10-2017

EU:ta vastaan tehtyjen petosten tutkiminen on erinomaisen tärkeää. Direktiivi EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta antaa jo yhteiset määritelmät EU:n budjettiin kohdistuville rikoksille. Asetuksen hyväksymisen myötä Eurooppa-neuvosto voi laajentaa syyttäjäviraston toimivaltaa yksimielisellä päätöksellä. Suomen ajamat ratkaisumallit eivät kaikilta osin toteutuneet asetuksessa. Lisäksi asetusehdotukseen liittyy Suomen kannalta hankalia toimivaltakysymyksiä mm. suomalaisen syyttäjälaitoksen osalta.
Perustettaessa EPPO saatetaan joutua tilanteeseen, jossa sen valtuuksia pyritään lisäämään, kuten usein EU:ssa on tapahtunut. Näin merkittävä muutos vaatisi avoimemman kansalaiskeskustelun. Suhtaudun varauksellisesti siihen, että kansallisten viranomaisten valtaa kavennetaan. Suomen tilanteessa kyse on myös hyvin vähäisestä määrästä petoksia vuodessa. Mielestäni yhteinen syyttäjäviranomainen vie liikaa taloudellisia voimavaroja jäsenvaltioiden vastaavilta viranomaisilta. Suomen osalta ne olisivat yli 400 000 euroa vuodessa kun samaan aikaan Suomen valtionhallintoon kohdistuu suuria säästöjä. Nämä seikat huomioon ottaen en pidä perusteltuna Suomen liittymistä EPPO:on. Muut pohjoismaiset EU-jäsenet eli Ruotsi ja Tanska tulivat samaan lopputulemaan eivätkä liittyneet.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11056
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex