• Karoline   GRASWANDER-HAINZ  

Karoline GRASWANDER-HAINZ : Lausunnot – valmistelijana - Kahdeksas vaalikausi 

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR)  
- INTA_AD(2018)627617 -  
-
INTA 
LAUSUNTO korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa  
- INTA_AD(2017)602958 -  
-
INTA