Pío CABANILLAS GALLAS : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 25-07-1989 / 18-11-1990 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Työvaliokunnan jäsen
  • 19-11-1990 / 10-10-1991 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 25-07-1989 / 10-10-1991 : Partido Popular (Espanja)

Jäsen 

  • 26-07-1989 / 10-10-1991 : Oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta
  • 26-07-1989 / 10-10-1991 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 26-07-1989 / 10-10-1991 : Institutionaalisten asioiden valiokunta