Janey O'Neil BUCHAN : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä ja urheilua
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : AKT:n ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen (AKT-ETY)
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön

Varajäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Naisten oikeuksien valiokunta
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä käsittelevä
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta