David MARTIN : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa 

Jäsen 

CPDE  
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous 
Kansainvälisen kaupan valiokunta 
Ihmisoikeuksien alivaliokunta 
Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa 
Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Ulkoasiainvaliokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 
David MARTIN  
David MARTIN 

EP NEWSHUBissa

Yhteystiedot