Nicholas BETHELL : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 29-09-2003 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 29-09-2003 : Conservative and Unionist Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Puolan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 07-02-2002 / 24-09-2003 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
  • 17-01-2002 / 29-09-2003 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen 

  • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Slovakian tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 17-01-2002 / 29-09-2003 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
  • 07-03-2002 / 12-03-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Slovakian tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 13-03-2002 / 29-09-2003 : Valtuuskunta EU:n ja Puolan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Motion for a resolution on the jailing of Russian military journalist Grigorii Pasko and the closure of TV‑6 EN  
- B5-0067/2002  

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla