Mary Elizabeth BANOTTI : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fine Gael Party (Irlanti)

Varapuheenjohtaja 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Kvestori 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopan parlamentti
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopan parlamentti
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopan parlamentin puhemiehistö

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kvestorit
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Kvestorit
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Vetoomusvaliokunta
 • 28-03-2000 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Vetoomusvaliokunta
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Ranskan tasavalllan aloite neuvoston asetuksen antamiseksi lasten tapaamisoikeutta koskevien tuomioden vastavuoroisesta täytäntöönpanosta - Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta  
- A5-0311/2000 -  
-
LIBE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Maailman kauppajärjestön kielteiset vaikutukset eläinten hyvinvointiin  
- P5_DCL(1999)0010 - Rauennut  
Michl EBNER , Caroline LUCAS , Mary Elizabeth BANOTTI , Gianni VATTIMO , Mark Francis WATTS  
Jättämispäivä : 15-11-1999
Raukeamispäivä : 15-02-2000
Allekirjoittajien lukumäärä : 105 - 15-02-2000