Niall ANDREWS : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 20-05-2003 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Jäsen
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Taloudenhoitaja

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Irlanti)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 13-02-2000 : Budjettivaliokunta
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Meriturvallisuuden parantamista käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla