Emma BONINO : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Lista Emma Bonino (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 20-09-2004 / 27-04-2006 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 27-04-2006 : Budjettivaliokunta
 • 13-09-2004 / 27-04-2006 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 27-04-2006 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 16-09-2004 / 27-04-2006 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto päätökseen, jonka Eurooppa-neuvosto tekee joulukuussa 2004 neuvottelujen käynnistämisestä Turkin kanssa  
- P6_DCL(2004)0040 - Rauennut  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Jättämispäivä : 13-10-2004
Raukeamispäivä : 13-01-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 162 - 13-01-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.