José Augusto GAMA : 2. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Partido do Centro Democrático Social (Portugali)

Jäsen 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunta
  • 26-10-1987 / 24-07-1989 : Suhteista Ruotsiin, Suomeen, Islantiin ja Pohjoismaiden neuvostoon

Varajäsen 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Poliittisten asioiden valiokunta