Philipp von BISMARCK : 2. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Varapuheenjohtaja 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta

Jäsen 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Suhteista Itä-Euroopan maihin - ryhmä I - vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Poliittisten asioiden valiokunta