Vittorino CHIUSANO : 2. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Democrazia cristiana (Italia)

Jäsen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Budjettivaliokunta
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Suhteista Persianlahden maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-04-1985 / 20-01-1987 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Suhteista Persianlahden valtioihin vastaava valtuuskunta
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Budjettivaliokunta
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Suhteista Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon vastaava valtuuskunta
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 26-07-1984 / 15-04-1985 : Institutionaalisten asioiden valiokunta
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Institutionaalisten asioiden valiokunta
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Poliittisten asioiden valiokunta