Ioannis BOUTOS : 2. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 24-07-1984 / 31-07-1985 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Työvaliokunnan jäsen
 • 01-08-1985 / 09-03-1986 : Euroopan demokraattien yhteistyöryhmä - Jäsen
 • 10-03-1986 / 24-07-1989 : Euroopan demokraattien yhteistyöryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 24-07-1984 / 31-07-1985 : Nea Dimokratia (Kreikka)
 • 01-08-1985 / 24-07-1989 : Indépendent (Kreikka)

Jäsen 

 • 26-07-1984 / 17-02-1986 : Poliittisten asioiden valiokunta
 • 19-02-1986 / 20-01-1987 : Budjettivaliokunta
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Poliittisten asioiden valiokunta
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Maataloutta, kalataloutta ja maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta
 • 24-02-1986 / 20-01-1987 : Poliittisten asioiden valiokunta
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Maataloutta, kalataloutta ja maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta