Gérard BENHAMOU : 2. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 09-09-1987 / 24-07-1989 : Liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 09-09-1987 / 24-07-1989 : Parti radical (Ranska)

Jäsen 

  • 14-10-1987 / 13-06-1988 : Työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunta
  • 13-06-1988 / 24-07-1989 : Kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedonvälitystä ja urheilua

Varajäsen 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunta
  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Taloudellisten ulkosuhteiden valiokunta