Sylvia-Yvonne KAUFMANN : Etusivu 

Jäsen 

Oikeudellisten asioiden valiokunta 
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot