Constanze KREHL : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 

Jäsen 

CPDE  
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous 
Aluekehitysvaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) DE  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot