Erika MANN : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Puheenjohtaja 

 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-03-2007 / 23-05-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO EU:n ja Meksikon strategisesta kumppanuudesta  
- INTA_AD(2009)416285 -  
-
INTA 
LAUSUNTO Kiinan politiikasta ja sen vaikutuksista Afrikkaan  
- INTA_AD(2008)398649 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista  
- ITRE_AD(2007)391967 -  
-
ITRE 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan veitsiteollisuuden tuotteiden alkuperän merkitsemiseen  
- P6_DCL(2007)0072 - Rauennut  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Jättämispäivä : 03-09-2007
Raukeamispäivä : 03-12-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 169 - 04-12-2007
Kirjallinen kannanotto Euroopan tekstiiliteollisuuden tulevaisuuteen  
- P6_DCL(2004)0047 - Rauennut  
Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ  
Jättämispäivä : 11-11-2004
Raukeamispäivä : 11-02-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 79 - 11-02-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.