Jacques COLOMBIER : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-02-2018 / 01-07-2019 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-02-2018 / 11-06-2018 : Front national (Ranska)
  • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Ranska)

Jäsen 

  • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

  • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
  • 21-02-2018 / 01-07-2019 : ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
  • 08-06-2018 / 01-07-2019 : Budjettivaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) FR  
 

Vote pour: nous sommes bien évidemment en faveur des mobilisations de ce fonds, prévu pour prêter assistance après une catastrophe naturelle.

Lisätalousarvioesitys nro 1/2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (C8-0181/2018) FR  
 

Vote pour: il s’agit ici d’une procédure budgétaire de routine, visant à autoriser officiellement la mobilisation de ce fonds en allouant la somme nécessaire à la ligne budgétaire correspondante.

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) FR  
 

Vote pour: le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est un fonds destiné à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista