Mirja VEHKAPERÄ : Etusivu 

Varapuheenjohtaja 

Kehitysvaliokunta 

Jäsen 

Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa 

Varajäsen 

Ulkoasiainvaliokunta 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot