Jean GOL : 4. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 19-07-1994 / 01-08-1994 : Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä - Jäsen
  • 02-08-1994 / 28-02-1995 : Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
  • 01-03-1995 / 18-09-1995 : Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 19-07-1994 / 18-09-1995 : Parti réformateur libéral (Belgia)

Puheenjohtaja 

  • 17-11-1994 / 18-09-1995 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta

Jäsen 

  • 21-07-1994 / 18-09-1995 : Ulko- ja turvallisuusasiain sekä puolustuspolitiikan valiokunta
  • 24-10-1994 / 18-09-1995 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Varajäsen 

  • 21-07-1994 / 18-09-1995 : Kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunta
  • 01-12-1994 / 06-03-1995 : Vetoomusvaliokunta