Johannes BLOKLAND : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 25-07-2004 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 26-07-2004 / 12-02-2007 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Taloudenhoitaja
 • 13-02-2007 / 29-01-2008 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Työvaliokunnan puheenjohtaja
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Taloudenhoitaja
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Työvaliokunnan puheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Alankomaat)

Varapuheenjohtaja 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 13-09-2004 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 18-11-2004 / 12-12-2006 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta  
- TRAN_AD(2009)416565 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta  
- TRAN_AD(2008)402847 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden parantamisesta transatlanttisen kumppanuussopimuksen yhteydessä  
- LIBE_AD(2006)360352 -  
-
LIBE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto sähköautojen tukemiseen  
- P6_DCL(2009)0019 - Rauennut  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Jättämispäivä : 18-02-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 44 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto mahdollisuuteen siirtää biopolttoaineita koskeva 10 prosentin tavoite kestävään energiankäyttöön  
- P6_DCL(2008)0055 - Rauennut  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Jättämispäivä : 16-06-2008
Raukeamispäivä : 23-10-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 35 - 23-10-2008
Kirjallinen kannanotto Yhdistyneille kansakunnille osoitetusta vetoomuksesta kansainväliseksi sopimukseksi abortin ja eutanasian täydellisestä kieltämisestä  
- P6_DCL(2005)0012 - Rauennut  
Maciej Marian GIERTYCH , Johannes BLOKLAND , Kathy SINNOTT , Patrick LOUIS  
Jättämispäivä : 07-03-2005
Raukeamispäivä : 07-06-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 33 - 07-06-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.